Wyświetlaj: 12 | 24 | 48
TOP GIFTS SKS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Radomiu informuje, iż wprowadzone do obrotu lampy kryształowe: model TG25065, kod EAN: 5900290335187, model: TG25063, kod EAN: 5900290335163, model: TG25062, kod EAN: 5900290335156, model: TG25060, kod EAN: 5900290335132 nie spełniają zasadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na to, że ww. wyroby zostały zaprojektowane i wyprodukowane w sposób niezapewniajacy ochrony przed zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym, ponieważ zastosowane w wyrobach żyły przewodu przyłączeniowego o zbyt małym przekroju powodują obciążenie elektryczne i wpływają na wytrzymałość mechaniczą przewodu oraz z uwagi na brak na wyrobach informacji, których znajomość i przestrzeganie sa warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania, tj. informacji jak postępować z uszkodzonym przewodem elektrycznym. Ogłoszenie publikuje się w zwiazku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Mapa strony
Importer: "Top Gift Sp. z o.o. Sp. Komandytowa"
Adres: Aleje Jerozolimskie 89 lok 43, 02-001 Warszawa,
tel.:+48 48 366 36 53, fax:+48 48 366 47 39
Realizacja: Artwebsite strony www