BRELOCZEK
Symbol: TG41876
Sztuk w pudełku: 12
BRELOCZEK
Symbol: TG41864
Sztuk w pudełku: 12
Wyświetlaj: 12 | 24 | 48
OSTRZEŻENIE W związku z wynikami kontroli w oparciu o wymogi wynikające z art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz. 2275 ze zm.) dotyczącą produktów rażących prądem, których jesteśmy importerem TG22529, kod EAN 5900290256024 – laser szoker breloczek; informujemy, że przeprowadzone badania wykazały, że produkt nie spełnia wymagań określonych w rozdziale 8 „Ochrona przed dostępem do części czynnych„ normy PN-EN 60335-1: 2012 ”Elektryczny sprzęt do użytku domowego i i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne”. Biorąc pod uwagę: 1) nieprawidłowości stwierdzone w drodze badań laboratoryjnych - dostęp do części czynnych z jednoczesnym znacznym przekroczeniem dopuszczalnych wartości emitowanego napięcia i prądu (Umax=732V zamiast dopuszczalnego Umax=42,4V; Imax=9,12mA zamiast maksymalnej dopuszczalnej wartości prądu 2mA) 2) przeznaczenie produktów rażących prądem – m.in. zaskoczenie osoby, która nie ma świadomości prawdziwego przeznaczenia produktu; 3) łatwą możliwość usunięcia ostrzeżeń (dołączonych w formie przywieszki); Stwierdzono, że produkty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, w szczególności osób z problemami zdrowotnymi, nadwrażliwymi na prąd elektryczny oraz korzystającymi z rozrusznika serca. Breloczek sprzedawany był w okresie od 03.06.2013 do 24.11.2014 roku.
Mapa strony
Importer: "Top Gift Sp. z o.o. Sp. Komandytowa"
Adres: Aleje Jerozolimskie 89 lok 43, 02-001 Warszawa,
tel.:+48 48 366 36 53, fax:+48 48 366 47 39
Realizacja: Artwebsite strony www